TÉRMINOS Y CONDICIONES

VISIÓN DE CONJUNTO

 

Estos términos de servicio y cualquier acuerdo por separado que le proporcionemos se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley francesa. "susan-fkn.com. Susan-fkn.com, como usuario de estos términos, proporciona servicios y servicios en este sitio web, siempre que acepte todos los términos y condiciones especificados en este documento.


Si visita nuestro sitio web y / o compra algo de nosotros, participa en nuestro "servicio" y acepta las siguientes condiciones generales, "condiciones generales", "condiciones generales".  / O a través de un hipervíncos Y disponible se. Aplicar a todos los usuarios del Sitio, incluidos, entre otros, sinbie Inbie, Anbieutter, Halie, Anbie, Anbie.    

Lea estos  TÉRMINOS GENERALES detenidamente antes de visitar o utilizar nuestro sitio web.    

Cualquier nueva función o herramienta agregada a la empresa actual también está sujeta a los Términos.  En cualquier momento, puede ver la última versión de las condiciones en ese sitio .  cambiando nuestro sitio web.    

SEKCJA 1 Warunki PRZECHOWYWANIA LÍNEA  

Al Aceptar ESTOS TÉRMINOS, Usted   DeCLARA  Que ha Alcanzado la Mayoría de Edad Mínima en su país de residencia o la Mayoría de Edad legal en su país de residencia propito Y Que est 
violar edrose Nutrisar nu Puning producto O NO Autorizado Ni ninguna Ley (incluidas, Entre Otras, Las leyes de Derechos de Autor) EN SU jurisdicción, A menos que
transmita gusanos, Virus O códigos maliciosos. 
porušení Nebo porušení těchto podmínek Bude mít ZA následek okamité ukončení služby. 


ODDÍL 2 -PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUALIZOVANÉ INFORMACE 

Neneseme odpovědnost ZA nesprávné, úplné Nebo aktuální informace Na tomto webu. Materiál Na tomto webu je poskytován pouze Pro informační účely A neměl de být používán Jako jediný základ Pro 
rozato informa de la nuez histórica. poskytovány pouze Pro účely informační monitor .. 

oddíl 3 -. Změny SLUŽBY Un Gorące 

. Gorące Nasich produktů SE mohou Změnit Bez předchozího Upozornění
. Vyhrazujeme de Si y derecho kdykoli Změnit Nebo ukončit službu (Nebo její ČÁST Nebo obsah) Bez předchozího Upozornění 
Nebudeme vůči vám ANI žádné třetí straně odpovědní za změny, změny cen, pozastavení nebo přerušení služby. 

ODDÍL 4-PRODUKTY NEBO SLUŽBY (jsou-li k dispozici) 

Některé produkty Nebo služby mohou být dostupné pouze línea prostřednictvím webových stránek. Množství těchto produktů Nebo služeb může být omezeno Un LZE JE získat pouze výměnou ZA vrácení Penez Nebo vrácení Artículos para. 
Vyvinuli JSME veškeré úsilí, abychom CO. DEL nejpřesněji zobrazili Barvy Un obrázky našich produktů, které SE objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že SE Barvy objeví Na vašem monitoru.
Vyhrazujeme Si právo, ALE nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich geodnou povinnost. předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoli zastavit prodej produktů. Jakákoli nabídka produktů nebo služeb na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána. 
Nemůžeme zaručit, že kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací Nebo jiného materiálu, který jste zakoupili Nebo obdrželi, splní Vaše očekávání Nebo že chyby VE službe budou opraveny. 

Oddíl 5 -. PŘESNOST FAKTURACÍ A ÚČETNÍ informace

. Vyhrazujeme Si právo odmítnout objednávky Podle stejného uvážení omezte Nebo zrušte množství zakoupená Na osobu, domácnost Nebo objednávku. Nebo zrušíme, můžeme SE Vás pokusit upozornit poskytnutím vasi E-mailové adresy A / Nebo fakturační adresy / Vyhrazujeme Si právo podle našeho výhradního uvážení zadávat objednávky OD prodejců, prodejců Nebo společnosti Hinzken Nebo. 

Další informace naleznete contra našich Zásadách vracení. 

KAPITOLA 6-VOLITELNÉ NÁSTROJE 

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích Webs, nad nimiz nemáme žádnou kontrolu, kontrolu ani vstup.
Berete na vědomí un souhlasíte s TIMI un souhlasíte s tim, že mástroj a JS, “Tim A dispak s, un dispákítakí, js s tím , un Toki, s tístup záruk, záruk Nebo podmínek jakéhokoli druhu a Bez jakéhokoli zvedače. volitelných nástrojů třetích Stran. 
Použití jakýchkoli volitelných nástrojů poskytovaných Na tomto webu JE Na Vaše vlastní riziko a výhradní uvážení. Musíte SE ujistit, že jste obeznámeni S podmínkami a že budete Moci používat poskytované nástroje la Dell. 
Můžeme tomar V budoucnu prostřednictvím webu nabídnout Nové služby Nebo funkce (včetně Nabidky nových nástrojů A zdrojů). Takové Nové funkce A / Nebo služby rovněž podléhají tomuto Všechno. LEBEN 

emitidos. 7 Odkazy NA DODAVATELE TŘETÍCH Stran

Určitý obsah, produkty A služby dostupné Na našem webu mohou zahrnovat materiál poskytovaný třetími stranami. 
De Na tomto webu můžete přesměrovat odkazy OD dodavatelů třetích Stran Na webové stránky OD dodavatelů třetích Stran, kteří S námi nejsou spojení. Nejsme zodpovědní ZA průzkum Nebo hodnocení obsahu Nebo hodnocení obsahu Nebo ketigke a Drien Nebo Nebo ketigke POD. 
Nejsme zodpovědní ZA žádné škody Nebo škody spojené S nákupem Nebo použitím jakéhokoli Artículos para, služeb, zdrojů, obsahu Nebo jiných transakcí souvisejících S nákupem Nebo provedených před transakcí. Stížnosti, stížnosti, obavy dotazy Nebo týkající SE produktů třetích stran por měly být směrovány na společnost třetí strany.

KAPITOLA 8-OZNÁMENÍ PRO NÁZORY UŽIVATELŮ Zpětná vazba a další zprávy 

Jeśli na Nasza prośbę lub bez naszej rejestracji prześlesz zdefiniowane zgłoszenia (np. Konkursowe), pomysły kreatywne, sugestie, propozycje, plany lub inne matkuszczewy pub, wszystkiego stym na dowolnym nośniku. Komentarze, które nam przekazujesz w dowolnym momencie, bez ograniczeń.   Estamos y no Estamos obligados (1), COMENTARIOS Obligatorios (1) oligatorios (1), 3 colosmentarios (2)  
WiFi comentarios (2)  violar Términos y Condiciones. 
Usted Acepta Que SUS comentarios no infringen ningún derecho de Terceros, Incluidos los Derechos de Autor, marcas comerciales, privacidad, privacidad o cualquier otro derechofect o de propiedad quear pueda personal.

 This website is owned and operated by